3.2 Godsdeklaration 14 3.3 Dokumentation om utbildning 15 4 Utrustning som ska medföras vid transport 16 4.1 Brandsläckare 16 4.2 Utrustning enligt den skriftliga instruktionen 17 5 Samlastning 18 6 Värdeberäknad mängd (styckegods) 19 7 Krav på säkerhetsrådgivare 22 …

5001

Leverera och hämta rätt vara i rätt mängd på rätt plats, inom överenskommen Kontrollera att godsdeklaration överensstämmer med märkningen/etiketteringen på det vid transport av farligt gods som överstiger värdeberäknad mängd.

Om detta görs skall det i transportdokumentet stå ”Transport enligt 1.1.4.2.2”. Vid transport som värdeberäknad mängd skall det i godsdeklarationen stå "Transport som inte överskrider de i 1.1.3.6 angivna mängderna” samt "poängvärdet för varje transportkategori”. Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket) eller annan behörig myndighet. Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd omfattas inte av kravet på förarutbildning. Enligt MSB:s föreskrifter krävs däremot utbildning i IBC-behållare med en volym av högst 3 m³ ska vara godkänd med besiktnings- intervaller om högst 2,5 år. Styckegods får transporteras som värdeberäknad mängd, högst 1000 poäng (se punkt 6) i en depåvagn med tank eller IBC-behållare. Godsdeklaration behöver inte medföras vid transport.

Godsdeklaration värdeberäknad mängd

  1. Räcker det med matematik 2a för behörighet till sjuksköterska
  2. Brevbärare utbildning
  3. Hinduismen gudar shiva
  4. Passport game studios tokaido
  5. Canea consulting group
  6. Komparativ svenska
  7. Sören svensson ljusdal

transport som inte överskrider mängderna angivna i ADR-S, avsnitt 1.1.3.6. Om den totala bruttovikten av farligt gods som är förpackat i begränsad mängd ej överstiger 8 ton per transportenhet behöver transportenheten ej förses med skyltar. I annat fall skall transportenheten förses med antingen vanliga orange ADR-skyltar eller med skyltar med symbolen för begränsad mängd (minst 25×25 cm). - Godsbeskrivning värdeberäknad mängd - EDI - Skriftliga instruktioner (transportkort) - Språkkrav - Utfärda godsdeklarationer, olika exempel Vid transport som värdeberäknad mängd måste bland annat följande bestämmelser uppfyllas: • 1.3-utbildning (se sidan 22) • Typgodkända förpackningar eller godkända gasflaskor • Märkning och etikettering av kollin • Godsdeklaration (med kompletteringar enligt nedan) • Brandsläckare, minst 2 kg pulverkapacitet Nja, nästan Är det inte så att vid över 333l så krävs det ADR-intyg, under 333l så är det enligt värdeberäknad mängd.

8.1.2.1(a). Saknas/ej medförd (värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6). Godsdeklaration bristfällig, uppgift saknas om Godsdeklaration bristfällig, andra brister än de som anges ovan i 1.2 värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6).

Håll godsdeklarationer lätt tillgängliga när räddningspersonal anländer. som sker på undantaget "värdeberäknad mängd" är undantagna ovan nämnda regler.

Saknas/ej medförd (värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6). Godsdeklaration bristfällig, uppgift saknas om Godsdeklaration bristfällig, andra brister än de som anges ovan i 1.2 värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6).

Godsdeklaration värdeberäknad mängd

EWC-kod Benämning Mängd (kg) Förpackning . AVFALLSLÄMNARE . Organisationsnummer Namn Kontaktperson Kommunkod Postadress Tel . Avfallsdeklaration biläggs (istället för . E-post ifyllnad ovan) J/N Hämtningsdatum . Gatuadress . Riktigheten avseende lämnade uppgifter om avfallet bekräftas: Ort/datum Underskrift Namnförtydligande

Godsdeklaration värdeberäknad mängd

Genom att söka på UN-nummer eller ämnesnamn kan du direkt få information om. hur kollit ska vara märkt, eventuella särbestämmelser, vilka begränsningar som gäller vid begränsad mängd. vilka begränsningar som gäller vid värdeberäknad mängd.

Godsdeklaration värdeberäknad mängd

- Transporthandling och godsdeklaration. Tilläggsutbildning värdeberäknad mängd kan  Vid transport som värdeberäknad mängd skall det i godsdeklarationen stå "Transport som inte överskrider de i 1.1.3.6 angivna mängderna” samt "poängvärdet  Andra beräkningar kan gälla för andra typer av avfall. 1 Högsta tillåtna poängsumma vid transport av farligt gods som värdeberäknad mängd är  godsdeklaraTIon VId TransporT på Väg 41 Däremot måste förare som transporterar värdeberäknad mängd och reducerad mängd  Läs om ytterligare bestäm- melser i delavsnitt 1.1.3.6 i ADR-S. Page 78. Undantag. 76.
Vårdcentralen ekshärad

Godsdeklaration värdeberäknad mängd

40 Vid värdeberäknad mängd: Transport som inte överskrider de i 1.1.3.6 angivna mängderna. Transportkategori 2, värde: (värdet fås genom att summa totalvikter ovan multipliceras med 3 och summan får inte överstiga 1000). Rådgivning kring begränsad mängd-undantaget (limited quantity) och andra undantag.

Värde: _____ (värdet fås genom att summa totalvikter ovan multipliceras med 3). SÄRSKILD INSTRUKTION Godsdeklaration ska upprättas för det farliga godset, med kompletteringar för värdeberäknad mängd (se exempel nedan), enligt kapitel 5.4 i del 5.
Brinken restaurang stockholm

sluttningsprocesser geografi
wallin advokatbyra
skatteverket folkbokföring
skolval gävle
rydsbergsskolan personal
automation engineer salary texas
mina sidor hrutan

18 jan 2012 Läs om ytterligare bestäm- melser i delavsnitt 1.1.3.6 i ADR-S. Page 78. Undantag. 76. Godsdeklaration vid transport av värdeberäknad mängd 

skrivas i deklarationen. Särskild information i godsdeklarationen kan  Den utbildning som krävs för att få transportera över värdeberäknad mängd, där explosiva varor utgör en av farligt gods-klasserna.


Hur manga dagar ar det kvar till nyar
kontrakt hyra ut bostadsratt

Den utbildning som krävs för att få transportera över värdeberäknad mängd, där explosiva varor utgör en av farligt gods-klasserna.

En godsdeklaration  Godsdeklaration farligt gods.

Godsdeklaration ska upprättas för det farliga godset, med kompletteringar för värdeberäknad mängd se exempel nedan , enligt kapitel 5. Förpackningar 

5.4.1. 8.1.2.1(a). 5.4.1. 8.1.2.1(a). Saknas/ej medförd (värdeberäknad mängd en  lagerhantering av farligt gods eller transporterar enligt undantagen: Reducerad , begränsad eller värdeberäknad mängd.

8 FÖRKORTNINGAR ADR The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, Internationellt regelverk för landsvägs transporter av farligt gods TFÄ/VAK Finlands lagsammanställning för Transport av farliga 2012-03-12 - Mer fördjupat innehåll om FME (förpackning, märkning, etikettering), utfärdande av godsdeklaration samt värdeberäknad mängd. - Kursen har delats upp i två olika versioner (ADR 1.3 och ADR/RID 1.3). Detta för att de som endast hanterar farligt gods på väg … ADR 1.3-utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg. T.ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller annan hantering av farligt gods. En ADR 1:3 utbildning skall skräddarsys efter det man jobbar med. Godsdeklaration 15.4.1 8.1.2.1(a) 5.4.1 8.1.2.1(a) Saknas/ej medförd (värdeberäknad mängd en-ligt 1.1.3.6) C 3000 F 3000 25.4.1 8.1.2.1(a) 5.4.1 8.1.2.1(a) Saknas/ej medförd (transport överskridande värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6) C 4000 F 4000 35.4.1 5.5.2.1 5.4.1 5.5.2.1 Bristfällig, uppgift om ………saknas (uppgift Värdeberäknad mängd. Transportkategori, värdeberäknad mängd: 2: Mängd: 333 Multiplikationsfaktor: 3 Mer info Bulktransport-Tanktransport.